Svenska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Président Directeur Général (PDG)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Président Directeur Général (PDG)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (USA)
Directeur Marketing
marknadsföringschef
Ansvarig för marknadsavdelningen
Directeur des Ventes
försäljningschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directeur Service Clients
kundservicechef
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Directeur des Services Administratifs
kontorschef
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secrétaire Général
chefskamrer
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chef Comptable
ekonomichef
Ansvarig för företagets ekonomi
Directeur Technique
IT-chef
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
forsknings- och utvecklingschef
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Directeur de Production
produktionschef
Ansvarig för produktproduktion
Directeur d'Usine
fabrikschef
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas