Rumänska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Président Directeur Général (PDG)
Director general.
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Président Directeur Général (PDG)
Director general executiv.
Chefen för ett företag (USA)
Directeur Marketing
Director de marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Directeur des Ventes
Director de vânzări
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directeur Service Clients
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Director de resurse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Directeur des Services Administratifs
Şef de birou
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secrétaire Général
Secretar
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chef Comptable
Contabil şef
Ansvarig för företagets ekonomi
Directeur Technique
Director tehnic
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Director de cercetare şi dezvoltare
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Directeur de Production
Director de producţie
Ansvarig för produktproduktion
Directeur d'Usine
Directorul de fabrică
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas