Polska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Président Directeur Général (PDG)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Président Directeur Général (PDG)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (USA)
Directeur Marketing
Dyrektor ds. Marketingu
Ansvarig för marknadsavdelningen
Directeur des Ventes
Dyrektor ds. Sprzedaży
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directeur Service Clients
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Dyrektor Działu Kadr
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Directeur des Services Administratifs
Zarządca Wydziału
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secrétaire Général
Sekretarka/ Sekretarz
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chef Comptable
Główny Księgowy
Ansvarig för företagets ekonomi
Directeur Technique
Dyrektor Techniczny
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Directeur de Production
Dyrektor ds. Produkcji
Ansvarig för produktproduktion
Directeur d'Usine
Dyrektor Fabryki
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas