Nederländska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Président Directeur Général (PDG)
President-commissaris
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Président Directeur Général (PDG)
President-directeur
Chefen för ett företag (USA)
Directeur Marketing
Commercieel Directeur
Ansvarig för marknadsavdelningen
Directeur des Ventes
Verkoopleider
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directeur Service Clients
Hoofd Klantenafdeling
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Hoofd Personeelszaken
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Hoofd Personeelszaken
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Directeur des Services Administratifs
Bureauchef
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secrétaire Général
Bedrijfssecretaris
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chef Comptable
Hoofd Boekhouding
Ansvarig för företagets ekonomi
Directeur Technique
Technisch Directeur
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Directeur de Production
Productieleider
Ansvarig för produktproduktion
Directeur d'Usine
Bedrijfsleider
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas