Koreanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Président Directeur Général (PDG)
의장님/ 이사님
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Président Directeur Général (PDG)
CEO(씨이오)
Chefen för ett företag (USA)
Directeur Marketing
마케팅 담당자님
Ansvarig för marknadsavdelningen
Directeur des Ventes
세일 매니저님
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directeur Service Clients
고객서비스팀 매니저님
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
인사관리 매니저님
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Directeur des Services Administratifs
오피스 매니저님
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secrétaire Général
회사비서
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chef Comptable
최고 회계사님
Ansvarig för företagets ekonomi
Directeur Technique
기술관리자님
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
연구 개발 매니저님
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Directeur de Production
프로덕션 담당자님
Ansvarig för produktproduktion
Directeur d'Usine
공장장님
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas