Japanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Président Directeur Général (PDG)
経営責任者
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Président Directeur Général (PDG)
経営責任者
Chefen för ett företag (USA)
Directeur Marketing
マーケティング担当責任者
Ansvarig för marknadsavdelningen
Directeur des Ventes
営業部長
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directeur Service Clients
カスタマーサービス部部長
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Directeur des Services Administratifs
業務マネージャー/事務長
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secrétaire Général
総務部長
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chef Comptable
会計主任
Ansvarig för företagets ekonomi
Directeur Technique
IT部長
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
研究開発部長
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Directeur de Production
生産部部長
Ansvarig för produktproduktion
Directeur d'Usine
工場長
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas