Italienska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Président Directeur Général (PDG)
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Président Directeur Général (PDG)
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (USA)
Directeur Marketing
Responsabile marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Directeur des Ventes
Responsabile vendite
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directeur Service Clients
Responsabile del servizio clienti
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Directeur des Services Administratifs
Capoufficio
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secrétaire Général
Segretario aziendale
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chef Comptable
Contabile
Ansvarig för företagets ekonomi
Directeur Technique
Direttore tecnico
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Responsabile ricerca e sviluppo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Directeur de Production
Responsabile del finissaggio
Ansvarig för produktproduktion
Directeur d'Usine
Direttore d'industria
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas