Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Président Directeur Général (PDG)
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Président Directeur Général (PDG)
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
Directeur Marketing
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
Directeur des Ventes
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directeur Service Clients
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Directeur des Services Administratifs
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secrétaire Général
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chef Comptable
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
Directeur Technique
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Directeur de Production
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
Directeur d'Usine
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas