Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Président Directeur Général (PDG)
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Président Directeur Général (PDG)
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
Directeur Marketing
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
Directeur des Ventes
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directeur Service Clients
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Directeur des Services Administratifs
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secrétaire Général
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chef Comptable
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
Directeur Technique
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Directeur de Production
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
Directeur d'Usine
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas