Esperanto | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Président Directeur Général (PDG)
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Président Directeur Général (PDG)
Ĉefa Administra Oficiro
Chefen för ett företag (USA)
Directeur Marketing
Direktoro de marketado
Ansvarig för marknadsavdelningen
Directeur des Ventes
Direktoro de ventoj
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directeur Service Clients
Direktoro de klientoservo
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Directeur des Services Administratifs
Direktoro de ofico
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secrétaire Général
Kompania sekretario
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chef Comptable
Ĉefa librotenanto
Ansvarig för företagets ekonomi
Directeur Technique
Teknika direktoro
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Directeur de Production
Direktoro de produktado
Ansvarig för produktproduktion
Directeur d'Usine
Direktoro de uzino
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas