Engelska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Président Directeur Général (PDG)
Chairman and Managing Director
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Président Directeur Général (PDG)
Chief Executive Officer (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Directeur Marketing
Marketing Director
Ansvarig för marknadsavdelningen
Directeur des Ventes
Sales Manager
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directeur Service Clients
Client Services Manager
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Personnel Director
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Human Resources Manager
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Directeur des Services Administratifs
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secrétaire Général
Company Secretary
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chef Comptable
Chief Accountant
Ansvarig för företagets ekonomi
Directeur Technique
Technical Director
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Research and Development Manager
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Directeur de Production
Production Director
Ansvarig för produktproduktion
Directeur d'Usine
Factory Manager
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas