Danska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Président Directeur Général (PDG)
Formand og Administrerende Direktør
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Président Directeur Général (PDG)
Administrerende Direktør
Chefen för ett företag (USA)
Directeur Marketing
Marketingdirektør
Ansvarig för marknadsavdelningen
Directeur des Ventes
Salgschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directeur Service Clients
Kundeservice Direktør
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Personaledirektør
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Personaleafdelingsleder
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Directeur des Services Administratifs
Kontorleder
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secrétaire Général
Virksomheds Sekretær
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chef Comptable
Regnskabschef
Ansvarig för företagets ekonomi
Directeur Technique
Teknisk Direktør
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Forskning og Udviklings Direktør
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Directeur de Production
Produktionsleder
Ansvarig för produktproduktion
Directeur d'Usine
Fabriksdirektør
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas