Arabiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Président Directeur Général (PDG)
رئيس مجلس الإدارةِ والمدير العام
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Président Directeur Général (PDG)
الرئيس التنفيذي
Chefen för ett företag (USA)
Directeur Marketing
مدير التسويق
Ansvarig för marknadsavdelningen
Directeur des Ventes
مدير المبيعات
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directeur Service Clients
مدير خدمات العملاء
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
مدير شؤون الموظفين
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
مدير الموارد البشرية
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Directeur des Services Administratifs
مدير المكتب
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secrétaire Général
سكرتيرة شركة
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chef Comptable
رئيس الحسابات
Ansvarig för företagets ekonomi
Directeur Technique
المدير الفني
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
مدير البحوثِ والتنميةِ
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Directeur de Production
مدير الإنتاجِ
Ansvarig för produktproduktion
Directeur d'Usine
مدير المصنع
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas