Vietnamesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Hallituksen puheenjohtaja
Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Toimitusjohtaja
Giám đốc điều hành
Chefen för ett företag (USA)
Markkinointipäällikkö
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Myyntipäällikkö
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Asiakaspalvelupäällikkö
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Henkilöstöpäällikkö
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Henkilöstöpäällikkö
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Toimistopäällikkö
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Ansvarig för driften av hela kontoret
Toimitusjohtaja
Thư ký trưởng
Ansvarig för affärskorrespondensen
Talouspäällikkö
Kế toán trưởng
Ansvarig för företagets ekonomi
Tekninen päällikkö
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Tuotantopäällikkö
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Ansvarig för produktproduktion
Tehdaspäällikkö
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas