Tjeckiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Hallituksen puheenjohtaja
Předseda představenstva a generální ředitel
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Toimitusjohtaja
Generální ředitel (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Markkinointipäällikkö
Marketingový ředitel
Ansvarig för marknadsavdelningen
Myyntipäällikkö
Obchodní ředitel
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Asiakaspalvelupäällikkö
Ředitel servisu / klientských služeb
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Henkilöstöpäällikkö
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Henkilöstöpäällikkö
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Toimistopäällikkö
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
Toimitusjohtaja
Tajemník společnosti
Ansvarig för affärskorrespondensen
Talouspäällikkö
Hlavní účetní
Ansvarig för företagets ekonomi
Tekninen päällikkö
Ředitel informačních technologií
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Vedoucí výzkumu a vývoje
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Tuotantopäällikkö
Produkční ředitel
Ansvarig för produktproduktion
Tehdaspäällikkö
Ředitel továrny
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas