Thailändska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Hallituksen puheenjohtaja
ประธานและกรรมการบริษัท
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Toimitusjohtaja
กรรมการผู้จัดการ
Chefen för ett företag (USA)
Markkinointipäällikkö
ผู้จัดการทางการตลาด
Ansvarig för marknadsavdelningen
Myyntipäällikkö
ผู้จัดการการขาย
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Asiakaspalvelupäällikkö
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Henkilöstöpäällikkö
กรรมการบุคลากร
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Henkilöstöpäällikkö
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Toimistopäällikkö
ผู้จัดการสำนักงาน
Ansvarig för driften av hela kontoret
Toimitusjohtaja
เลขาธิการของบริษัท
Ansvarig för affärskorrespondensen
Talouspäällikkö
หัวหน้านักบัญชี
Ansvarig för företagets ekonomi
Tekninen päällikkö
ผู้บริหารทางเทคนิค
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Tuotantopäällikkö
ผู้บริหารด้านการผลิต
Ansvarig för produktproduktion
Tehdaspäällikkö
ผู้จัดการโรงงาน
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas