Svenska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Hallituksen puheenjohtaja
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Toimitusjohtaja
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (USA)
Markkinointipäällikkö
marknadsföringschef
Ansvarig för marknadsavdelningen
Myyntipäällikkö
försäljningschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Asiakaspalvelupäällikkö
kundservicechef
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Henkilöstöpäällikkö
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Henkilöstöpäällikkö
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Toimistopäällikkö
kontorschef
Ansvarig för driften av hela kontoret
Toimitusjohtaja
chefskamrer
Ansvarig för affärskorrespondensen
Talouspäällikkö
ekonomichef
Ansvarig för företagets ekonomi
Tekninen päällikkö
IT-chef
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
forsknings- och utvecklingschef
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Tuotantopäällikkö
produktionschef
Ansvarig för produktproduktion
Tehdaspäällikkö
fabrikschef
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas