Spanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Hallituksen puheenjohtaja
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Toimitusjohtaja
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (USA)
Markkinointipäällikkö
Director de mercadeo
Ansvarig för marknadsavdelningen
Myyntipäällikkö
Director de ventas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Asiakaspalvelupäällikkö
Director de atención al cliente
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Henkilöstöpäällikkö
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Henkilöstöpäällikkö
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Toimistopäällikkö
Director / Gerente
Ansvarig för driften av hela kontoret
Toimitusjohtaja
Secretario de la Sociedad
Ansvarig för affärskorrespondensen
Talouspäällikkö
Contador principal
Ansvarig för företagets ekonomi
Tekninen päällikkö
Director de informática
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Director de investigación y desarrollo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Tuotantopäällikkö
Director de producción
Ansvarig för produktproduktion
Tehdaspäällikkö
Director de fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas