Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Hallituksen puheenjohtaja
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Toimitusjohtaja
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
Markkinointipäällikkö
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
Myyntipäällikkö
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Asiakaspalvelupäällikkö
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Henkilöstöpäällikkö
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Henkilöstöpäällikkö
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Toimistopäällikkö
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
Toimitusjohtaja
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
Talouspäällikkö
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
Tekninen päällikkö
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Tuotantopäällikkö
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
Tehdaspäällikkö
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas