Rumänska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Hallituksen puheenjohtaja
Director general.
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Toimitusjohtaja
Director general executiv.
Chefen för ett företag (USA)
Markkinointipäällikkö
Director de marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Myyntipäällikkö
Director de vânzări
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Asiakaspalvelupäällikkö
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Henkilöstöpäällikkö
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Henkilöstöpäällikkö
Director de resurse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Toimistopäällikkö
Şef de birou
Ansvarig för driften av hela kontoret
Toimitusjohtaja
Secretar
Ansvarig för affärskorrespondensen
Talouspäällikkö
Contabil şef
Ansvarig för företagets ekonomi
Tekninen päällikkö
Director tehnic
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Director de cercetare şi dezvoltare
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Tuotantopäällikkö
Director de producţie
Ansvarig för produktproduktion
Tehdaspäällikkö
Directorul de fabrică
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas