Portugisiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Hallituksen puheenjohtaja
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Toimitusjohtaja
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (USA)
Markkinointipäällikkö
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Myyntipäällikkö
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Asiakaspalvelupäällikkö
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Henkilöstöpäällikkö
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Henkilöstöpäällikkö
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Toimistopäällikkö
Gerente de Escritório
Ansvarig för driften av hela kontoret
Toimitusjohtaja
Secretário(a)
Ansvarig för affärskorrespondensen
Talouspäällikkö
Contador(a)
Ansvarig för företagets ekonomi
Tekninen päällikkö
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Tuotantopäällikkö
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Ansvarig för produktproduktion
Tehdaspäällikkö
Gerente de Fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas