Polska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Hallituksen puheenjohtaja
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Toimitusjohtaja
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (USA)
Markkinointipäällikkö
Dyrektor ds. Marketingu
Ansvarig för marknadsavdelningen
Myyntipäällikkö
Dyrektor ds. Sprzedaży
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Asiakaspalvelupäällikkö
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Henkilöstöpäällikkö
Dyrektor Działu Kadr
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Henkilöstöpäällikkö
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Toimistopäällikkö
Zarządca Wydziału
Ansvarig för driften av hela kontoret
Toimitusjohtaja
Sekretarka/ Sekretarz
Ansvarig för affärskorrespondensen
Talouspäällikkö
Główny Księgowy
Ansvarig för företagets ekonomi
Tekninen päällikkö
Dyrektor Techniczny
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Tuotantopäällikkö
Dyrektor ds. Produkcji
Ansvarig för produktproduktion
Tehdaspäällikkö
Dyrektor Fabryki
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas