Koreanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Hallituksen puheenjohtaja
의장님/ 이사님
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Toimitusjohtaja
CEO(씨이오)
Chefen för ett företag (USA)
Markkinointipäällikkö
마케팅 담당자님
Ansvarig för marknadsavdelningen
Myyntipäällikkö
세일 매니저님
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Asiakaspalvelupäällikkö
고객서비스팀 매니저님
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Henkilöstöpäällikkö
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Henkilöstöpäällikkö
인사관리 매니저님
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Toimistopäällikkö
오피스 매니저님
Ansvarig för driften av hela kontoret
Toimitusjohtaja
회사비서
Ansvarig för affärskorrespondensen
Talouspäällikkö
최고 회계사님
Ansvarig för företagets ekonomi
Tekninen päällikkö
기술관리자님
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
연구 개발 매니저님
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Tuotantopäällikkö
프로덕션 담당자님
Ansvarig för produktproduktion
Tehdaspäällikkö
공장장님
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas