Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Hallituksen puheenjohtaja
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Toimitusjohtaja
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
Markkinointipäällikkö
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
Myyntipäällikkö
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Asiakaspalvelupäällikkö
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Henkilöstöpäällikkö
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Henkilöstöpäällikkö
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Toimistopäällikkö
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
Toimitusjohtaja
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
Talouspäällikkö
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
Tekninen päällikkö
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Tuotantopäällikkö
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
Tehdaspäällikkö
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas