Japanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Hallituksen puheenjohtaja
経営責任者
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Toimitusjohtaja
経営責任者
Chefen för ett företag (USA)
Markkinointipäällikkö
マーケティング担当責任者
Ansvarig för marknadsavdelningen
Myyntipäällikkö
営業部長
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Asiakaspalvelupäällikkö
カスタマーサービス部部長
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Henkilöstöpäällikkö
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Henkilöstöpäällikkö
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Toimistopäällikkö
業務マネージャー/事務長
Ansvarig för driften av hela kontoret
Toimitusjohtaja
総務部長
Ansvarig för affärskorrespondensen
Talouspäällikkö
会計主任
Ansvarig för företagets ekonomi
Tekninen päällikkö
IT部長
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
研究開発部長
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Tuotantopäällikkö
生産部部長
Ansvarig för produktproduktion
Tehdaspäällikkö
工場長
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas