Italienska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Hallituksen puheenjohtaja
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Toimitusjohtaja
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (USA)
Markkinointipäällikkö
Responsabile marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Myyntipäällikkö
Responsabile vendite
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Asiakaspalvelupäällikkö
Responsabile del servizio clienti
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Henkilöstöpäällikkö
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Henkilöstöpäällikkö
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Toimistopäällikkö
Capoufficio
Ansvarig för driften av hela kontoret
Toimitusjohtaja
Segretario aziendale
Ansvarig för affärskorrespondensen
Talouspäällikkö
Contabile
Ansvarig för företagets ekonomi
Tekninen päällikkö
Direttore tecnico
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Responsabile ricerca e sviluppo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Tuotantopäällikkö
Responsabile del finissaggio
Ansvarig för produktproduktion
Tehdaspäällikkö
Direttore d'industria
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas