Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Hallituksen puheenjohtaja
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Toimitusjohtaja
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
Markkinointipäällikkö
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
Myyntipäällikkö
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Asiakaspalvelupäällikkö
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Henkilöstöpäällikkö
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Henkilöstöpäällikkö
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Toimistopäällikkö
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
Toimitusjohtaja
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
Talouspäällikkö
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
Tekninen päällikkö
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Tuotantopäällikkö
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
Tehdaspäällikkö
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas