Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Hallituksen puheenjohtaja
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Toimitusjohtaja
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
Markkinointipäällikkö
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Myyntipäällikkö
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Asiakaspalvelupäällikkö
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Henkilöstöpäällikkö
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Henkilöstöpäällikkö
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Toimistopäällikkö
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
Toimitusjohtaja
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
Talouspäällikkö
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
Tekninen päällikkö
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Tuotantopäällikkö
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
Tehdaspäällikkö
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas