Esperanto | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Hallituksen puheenjohtaja
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Toimitusjohtaja
Ĉefa Administra Oficiro
Chefen för ett företag (USA)
Markkinointipäällikkö
Direktoro de marketado
Ansvarig för marknadsavdelningen
Myyntipäällikkö
Direktoro de ventoj
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Asiakaspalvelupäällikkö
Direktoro de klientoservo
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Henkilöstöpäällikkö
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Henkilöstöpäällikkö
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Toimistopäällikkö
Direktoro de ofico
Ansvarig för driften av hela kontoret
Toimitusjohtaja
Kompania sekretario
Ansvarig för affärskorrespondensen
Talouspäällikkö
Ĉefa librotenanto
Ansvarig för företagets ekonomi
Tekninen päällikkö
Teknika direktoro
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Tuotantopäällikkö
Direktoro de produktado
Ansvarig för produktproduktion
Tehdaspäällikkö
Direktoro de uzino
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas