Engelska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Hallituksen puheenjohtaja
Chairman and Managing Director
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Toimitusjohtaja
Chief Executive Officer (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Markkinointipäällikkö
Marketing Director
Ansvarig för marknadsavdelningen
Myyntipäällikkö
Sales Manager
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Asiakaspalvelupäällikkö
Client Services Manager
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Henkilöstöpäällikkö
Personnel Director
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Henkilöstöpäällikkö
Human Resources Manager
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Toimistopäällikkö
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
Toimitusjohtaja
Company Secretary
Ansvarig för affärskorrespondensen
Talouspäällikkö
Chief Accountant
Ansvarig för företagets ekonomi
Tekninen päällikkö
Technical Director
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Research and Development Manager
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Tuotantopäällikkö
Production Director
Ansvarig för produktproduktion
Tehdaspäällikkö
Factory Manager
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas