Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ĉefa Administra Oficiro
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
Direktoro de marketado
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
Direktoro de ventoj
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Direktoro de klientoservo
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Direktoro de la personaro
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Direktoro de la personaro
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Direktoro de ofico
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
Kompania sekretario
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
Ĉefa librotenanto
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknika direktoro
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Direktoro de produktado
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
Direktoro de uzino
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas