Polska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ĉefa Administra Oficiro
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (USA)
Direktoro de marketado
Dyrektor ds. Marketingu
Ansvarig för marknadsavdelningen
Direktoro de ventoj
Dyrektor ds. Sprzedaży
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Direktoro de klientoservo
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Direktoro de la personaro
Dyrektor Działu Kadr
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Direktoro de la personaro
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Direktoro de ofico
Zarządca Wydziału
Ansvarig för driften av hela kontoret
Kompania sekretario
Sekretarka/ Sekretarz
Ansvarig för affärskorrespondensen
Ĉefa librotenanto
Główny Księgowy
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknika direktoro
Dyrektor Techniczny
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Direktoro de produktado
Dyrektor ds. Produkcji
Ansvarig för produktproduktion
Direktoro de uzino
Dyrektor Fabryki
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas