Koreanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezidanto kaj Administra Direktoro
의장님/ 이사님
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ĉefa Administra Oficiro
CEO(씨이오)
Chefen för ett företag (USA)
Direktoro de marketado
마케팅 담당자님
Ansvarig för marknadsavdelningen
Direktoro de ventoj
세일 매니저님
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Direktoro de klientoservo
고객서비스팀 매니저님
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Direktoro de la personaro
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Direktoro de la personaro
인사관리 매니저님
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Direktoro de ofico
오피스 매니저님
Ansvarig för driften av hela kontoret
Kompania sekretario
회사비서
Ansvarig för affärskorrespondensen
Ĉefa librotenanto
최고 회계사님
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknika direktoro
기술관리자님
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
연구 개발 매니저님
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Direktoro de produktado
프로덕션 담당자님
Ansvarig för produktproduktion
Direktoro de uzino
공장장님
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas