Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezidanto kaj Administra Direktoro
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ĉefa Administra Oficiro
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
Direktoro de marketado
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
Direktoro de ventoj
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Direktoro de klientoservo
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Direktoro de la personaro
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Direktoro de la personaro
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Direktoro de ofico
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
Kompania sekretario
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
Ĉefa librotenanto
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknika direktoro
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Direktoro de produktado
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
Direktoro de uzino
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas