Japanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezidanto kaj Administra Direktoro
経営責任者
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ĉefa Administra Oficiro
経営責任者
Chefen för ett företag (USA)
Direktoro de marketado
マーケティング担当責任者
Ansvarig för marknadsavdelningen
Direktoro de ventoj
営業部長
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Direktoro de klientoservo
カスタマーサービス部部長
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Direktoro de la personaro
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Direktoro de la personaro
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Direktoro de ofico
業務マネージャー/事務長
Ansvarig för driften av hela kontoret
Kompania sekretario
総務部長
Ansvarig för affärskorrespondensen
Ĉefa librotenanto
会計主任
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknika direktoro
IT部長
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
研究開発部長
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Direktoro de produktado
生産部部長
Ansvarig för produktproduktion
Direktoro de uzino
工場長
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas