Italienska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ĉefa Administra Oficiro
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (USA)
Direktoro de marketado
Responsabile marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Direktoro de ventoj
Responsabile vendite
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Direktoro de klientoservo
Responsabile del servizio clienti
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Direktoro de la personaro
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Direktoro de la personaro
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Direktoro de ofico
Capoufficio
Ansvarig för driften av hela kontoret
Kompania sekretario
Segretario aziendale
Ansvarig för affärskorrespondensen
Ĉefa librotenanto
Contabile
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknika direktoro
Direttore tecnico
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Responsabile ricerca e sviluppo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Direktoro de produktado
Responsabile del finissaggio
Ansvarig för produktproduktion
Direktoro de uzino
Direttore d'industria
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas