Hindi | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezidanto kaj Administra Direktoro
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ĉefa Administra Oficiro
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Direktoro de marketado
विक्रय निर्देशक
Ansvarig för marknadsavdelningen
Direktoro de ventoj
विक्री प्रबंधक
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Direktoro de klientoservo
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Direktoro de la personaro
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Direktoro de la personaro
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Direktoro de ofico
निर्वाहक
Ansvarig för driften av hela kontoret
Kompania sekretario
कंपनी सचिव
Ansvarig för affärskorrespondensen
Ĉefa librotenanto
मुख्य लेखापाल
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknika direktoro
तकनीकि अधिकारी
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Direktoro de produktado
उत्पादन निर्देशक
Ansvarig för produktproduktion
Direktoro de uzino
कारखाने का निर्वाहक
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas