Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ĉefa Administra Oficiro
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
Direktoro de marketado
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
Direktoro de ventoj
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Direktoro de klientoservo
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Direktoro de la personaro
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Direktoro de la personaro
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Direktoro de ofico
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
Kompania sekretario
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
Ĉefa librotenanto
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknika direktoro
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Direktoro de produktado
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
Direktoro de uzino
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas