Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ĉefa Administra Oficiro
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
Direktoro de marketado
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Direktoro de ventoj
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Direktoro de klientoservo
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Direktoro de la personaro
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Direktoro de la personaro
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Direktoro de ofico
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
Kompania sekretario
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
Ĉefa librotenanto
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknika direktoro
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Direktoro de produktado
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
Direktoro de uzino
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas