Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ĉefa Administra Oficiro
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
Direktoro de marketado
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
Direktoro de ventoj
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Direktoro de klientoservo
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Direktoro de la personaro
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Direktoro de la personaro
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Direktoro de ofico
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
Kompania sekretario
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
Ĉefa librotenanto
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknika direktoro
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Direktoro de produktado
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
Direktoro de uzino
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas