Engelska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Chairman and Managing Director
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ĉefa Administra Oficiro
Chief Executive Officer (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Direktoro de marketado
Marketing Director
Ansvarig för marknadsavdelningen
Direktoro de ventoj
Sales Manager
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Direktoro de klientoservo
Client Services Manager
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Direktoro de la personaro
Personnel Director
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Direktoro de la personaro
Human Resources Manager
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Direktoro de ofico
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
Kompania sekretario
Company Secretary
Ansvarig för affärskorrespondensen
Ĉefa librotenanto
Chief Accountant
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknika direktoro
Technical Director
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Research and Development Manager
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Direktoro de produktado
Production Director
Ansvarig för produktproduktion
Direktoro de uzino
Factory Manager
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas