Vietnamesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
Giám đốc điều hành
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
Thư ký trưởng
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
Kế toán trưởng
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas