Ungerska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
Elnök és ügyvezető igazgató
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
Vezérigazgató
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
Marketing igazgató
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
Kereskedelmi igazgató
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
Ügyfélszolgálati menedzser
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
Személyzeti Igazgató
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Irodaigazgató
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
Vállalati titkár/titkárnő
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
Főkönyvelő
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
Műszaki Igazgató
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
Termelési Igazgató
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas