Turkiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
Pazarlama Direktörü
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
Personel Müdürü
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
İnsan Kaynakları Müdürü
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Ofis Yöneticisi
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
Şirket Sekreteri
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
Teknik Direktör / IT Direktörü
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
Arge Müdürü
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
Üretim Direktörü
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
Fabrika Müdürü
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas