Tjeckiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
Předseda představenstva a generální ředitel
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
Generální ředitel (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
Marketingový ředitel
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
Obchodní ředitel
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
Ředitel servisu / klientských služeb
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
Tajemník společnosti
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
Hlavní účetní
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
Ředitel informačních technologií
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
Vedoucí výzkumu a vývoje
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
Produkční ředitel
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
Ředitel továrny
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas