Thailändska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
ประธานและกรรมการบริษัท
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
กรรมการผู้จัดการ
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
ผู้จัดการทางการตลาด
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
ผู้จัดการการขาย
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
กรรมการบุคลากร
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
ผู้จัดการสำนักงาน
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
เลขาธิการของบริษัท
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
หัวหน้านักบัญชี
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
ผู้บริหารทางเทคนิค
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
ผู้บริหารด้านการผลิต
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
ผู้จัดการโรงงาน
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas