Svenska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
marknadsföringschef
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
försäljningschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
kundservicechef
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
kontorschef
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
chefskamrer
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
ekonomichef
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
IT-chef
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
forsknings- och utvecklingschef
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
produktionschef
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
fabrikschef
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas