Spanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
Director de mercadeo
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
Director de ventas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
Director de atención al cliente
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Director / Gerente
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
Secretario de la Sociedad
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
Contador principal
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
Director de informática
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
Director de investigación y desarrollo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
Director de producción
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
Director de fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas