Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas