Portugisiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Gerente de Escritório
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
Secretário(a)
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
Contador(a)
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
Gerente de Fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas